MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA

 
 Uvod
 O nama
 Politika kvaliteta
 Kreditni proizvodi
 Finansijski podaci
 Uspješni klijenti
 Korisni linkovi
 Novosti
 Posao u MKD Zdravo
 Kontakt
 
 
 
 
 
Politika kvaliteta

 

         MKD ZDRAVO će svoje ciljeve postići:

  • Primjenjujući nove tehnologije i stalno šireći polje djelovanja, sa vjerom da je briga o kvalitetu, ključ za uspjeh

  • Stavljajući u prvi plan zadovoljstvo klijenata, njegujući partnerske odnose kroz međusobnu razmjenu iskustava i znanja iz oblasti mikrofinansija

  • Primjenjujući beskompromisno i pošteno ponašanje u svim svojim aktivnostima, uz poštovanje državnih i entitetskih zakona u BiH, te evropskih i svjetskih propisa i standarda

  • Birajući pouzdane partnere, stalno unapređujući odnose sa njima, u cilju osiguranja kontinuiteta i kvaliteta rada

  • Uvažavajući individualne vrijednosti i dignitet svih zaposlenih, sistemski obučavajući kadrove

  • Uspostavljajući dobru internu i eksternu komunikaciju kao osnov za prenošenje vrijednosti, znanja i informacija

  • Uvećavajući bilansnu aktivu, stvarajući dodatne vrijednosti, i obezbjeđujući zaposlenima dobar životni standard i uslove rada

  • Neprekidno poboljšavajući kvalitet svojih aktivnosti, internih procesa i procedura, težeći ka uvođenju međunarodnog sistema za upravljanje kvalitetom, čime bi se organizacija još više usmjerila na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga.

 

                                                                                                       

Direktor
  Jelica Galić

 

 

 

 

 

Copyright © Mikrokreditna organizacija ZDRAVO, Design by Bohanek