MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA

 
 Uvod
 O nama
 Politika kvaliteta
 Kreditni proizvodi
 Finansijski podaci
 Uspješni klijenti
 Korisni linkovi
 Novosti
 Posao u MKD Zdravo
 Kontakt
 
 
 
 
 
Pravni uslovi i pravila korištenja web stranice MKD ZDRAVO
PRAVNI USLOVI I PRAVILA KORIŠTENJA WEB STRANICA MKD ZDRAVO
Pistup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj plodložni su niže navedenim uslovima i odredbama. Nastavite li ih dalje koristiti, smatra će se da ste pristali na navedene pravne uslove i pravila korištenja.
Pregledom i korištenjem web stranice prihvatate i podvrgavate se materijalnom pravu države Bosne i Hercegovine kao isključivo mjerodavnim za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uslova upotrebe ove web stranice. Sudovi u Bosni i Hercegovini isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe ove web stranice ili stranica u vezi s njima.OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Informacije objavljene na ovoj web stranici mogu sadržavati reference ili podreference na proizvode i usluge MKD ZDRAVO i slično, koje nisu trenutno aktuelne ili nisu dostupne u vašem prebivalištu.
 
Mikrokreditno društvo ZDRAVO ne jemči za tačnost takvih informacija, pogotovo zato što su podložne promjenama ili su nad njima već nastupile promjene u smislu specifičnih zahtjeva, dostupnosti, i slično, pa takve reference nipošto ne znače da MKD ZDRAVO namjerava takve proizvode, usluge, itd., vama i ponuditi. U tom smilsu potrebno je kontaktirati s ovlaštenim službenicima MKD ZDRAVO kako biste saznali sve o proizvodima, uslugama, itd. koji su vam dostupni i kojima možete pristupiti.

Informacije dostupne na ovoj web stranici ne smiju se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka. Svi korisnici ove web stranice saglasni su s činjenicom da lično snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. MKD ZDRAVO neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, imovinsku ili neimovinsku štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe bilo koje od informacija dostupnih na ovoj web stranici ili na drugim stranicama na koje vode linkovi sa ove web stranice. MKD ZDRAVO zadržava pravo da bez prethodne obavijesti izmijeni sadržaj ove web stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Ove stranice mogu sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih web stranica trećih lica koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. MKD ZDRAVO nema nadzor nad navedenim web stranicama trećih lica kao ni nad sadržajem istih, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti u vezi korištenja informacija, dokumenta odnosno korištenja web stranica trećih lica uopšte, pa rizik korištenja i pregledavanja takvih web stranica snose isključivo njihovi korisnici. 

Korisnik ove web stranice prihvata pravne uslove korištenja ove web stranice i sve potencijalne rizike koji mogu nastati njenim korištenjem, te je saglasan da će sadržaj ove web stranice koristiti isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Dalje, MKD ZDRAVO nije, niti je u bilo kom slučaju odgovoran za aktivnosti korisnika koje sadrže zloupotrebu sadržaja ove stranice, odnosno nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja eventualno može nastati korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi s upotrebom ili zloupotrebom pri korištenju sadržaja ove stranice.

Kada MKD ZDRAVO pošaljete informaciju ili bilo kakav materijal i sl. smatrat će se da ste dali neograničenu i neopozivu dozvolu da se navedeni koriste za reprodukovanje, prikazivanje, modifikovanje, prenošenje i distribuciju, kao i svoj pristanak da MKD ZDRAVO slobodno upotrebi sve zamisli, koncepte, znanje ili tehnike koji su u tu svrhu poslani.

Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te MKD ZDRAVO ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Dalje, slobodni smo koristiti ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući na primjer razvoj, proizvodnju, distribuciju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.
 
 

Copyright © Mikrokreditna organizacija ZDRAVO, Design by Bohanek